Today once again, the assassin cannot win against the girl he picked up!

Tóm tắt

Túm váy là một tên sát thủ với danh hiệu "Supreme Assassin" chuyển nghề trồng rau =)))

Danh sách chương

LikePAGEđể ủng hộ DichTruyen nhé

Bình luận

Bình luận Facebook

DichTruyen.Org

Web đọc truyện tranh online

Facebook: