NHÓM DỊCH:
Fire Land Team
7 truyện
Last updated: 30/11/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm thành lập từ tháng 11/2019. Hiện đang có 6 thành viên. Mọi người ủng hộ truyện của nhóm nhé!