NHÓM DỊCH:
Kemison Team
2 truyện
Last updated: 03/08/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Bọn mình là tập hợp những cô gái yêu manga các thể loại. Ủng hộ team mình nhé!