NHÓM DỊCH:
Menu Team
8 truyện
Last updated: 29/06/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Menu Team là nhóm dịch chuyên về những bộ truyện hàn xuyên không và truyện trung.