NHÓM DỊCH:
Nhà Của Những Kẻ Điên
1 truyện
Last updated: 14/06/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm rất dễ thương nhưng chứa những thành phần hơi điên (╯▽╰ ) (。・∀・)ノ o(^▽^)o (¬‿¬)