NHÓM DỊCH:
Xám Cam Duo
4 truyện
Last updated: 10/10/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Xám Cam là màu của hai chú mèo mình nuôi, nhóm mình có 2 thành viên nên thêm đuôi là Duo. Xám Cam Duo chúng mình sẽ đem đến những tác phẩm dịch thật có tâm đến bạn đọc!