THỂ LOẠI:
Comedy
7,436 truyện
Last updated: 17/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có các tình tiết gây cười, các xung đột nhẹ nhàng
';