THỂ LOẠI:
Comedy
7,278 truyện
Last updated: 29/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có các tình tiết gây cười, các xung đột nhẹ nhàng
';