THỂ LOẠI:
Đam Mỹ
452 truyện
Last updated: 17/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Truyện tình cảm giữa nam và nam.
';