THỂ LOẠI:
Shoujo Ai
878 truyện
Last updated: 13/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại quan hệ hoặc liên quan tới đồng tính nữ, thể hiện trong các mối quan hệ trên mức bình thường giữa các nhân vật nữ trong các manga, anime
';