THỂ LOẠI:
Shounen
2,866 truyện
Last updated: 17/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Đối tượng hướng tới của thể loại này là phái nam. Nội dung của những bộ manga này thường liên quan đến đánh nhau và/hoặc bạo lực (ở mức bình thường, không thái quá)
';