THỂ LOẠI:
Soft Yaoi
145 truyện
Last updated: 17/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Boy x Boy. Nặng hơn Shounen Ai tí.
';