THỂ LOẠI:
Soft Yaoi
119 truyện
Last updated: 15/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Boy x Boy. Nặng hơn Shounen Ai tí.
';