Tuyệt Thế Yêu Đế
Trạng tháiĐang tiến hành
Nhóm dịchĐang Cập Nhật
Lượt xem239
Theo dõi0
Gọi hắn là ma, hắn nhất kiếm bình thiên, nhất khí đãng thương khung, so với tiên càng ...... giống tiên. Nói hắn là phật, hắn đồ tận bát hoang, đúc thi sơn huyết hải, so với ma càng giống ma. Lấy huyết tẩy thân, lấy hỏa luyện cốt, bất tử bất diệt, thành tựu Hồng Mông Đại Yêu Đạo Thiếu niên Lâm Phong từ trong khốn cảnh quật khởi, ngẫu nhiên có được Hồng Mông Yêu chủng, trở thành Tổ Yêu duy nhất trong thiên địa Xem thêm

Tập
Cập nhật
Lượt xem
13/02/20
18
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
2
13/02/20
3
13/02/20
4
13/02/20
10
13/02/20
2
13/02/20
6
13/02/20
3
13/02/20
4
13/02/20
1
13/02/20
3
13/02/20
4
13/02/20
3
13/02/20
8
13/02/20
3
13/02/20
1
13/02/20
3
13/02/20
2
13/02/20
3
13/02/20
1
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
12
13/02/20
23
13/02/20
57
13/02/20
73
13/02/20
1
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
3
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
1
13/02/20
31
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
7
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
10
13/02/20
2
13/02/20
1
13/02/20
2
13/02/20
8
13/02/20
2
13/02/20
5
13/02/20
3
13/02/20
2
13/02/20
10
13/02/20
1
13/02/20
4
13/02/20
4
13/02/20
1
13/02/20
13
13/02/20
26
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!